077-7786237
 
 
 
 
5
7 חוות דעת
 
 
 
עו"ד ונוטריון רני אהרון כהן
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ייפוי כוח מתמשך - לשמירת השליטה על עתידכם

 
כאשר אדם מגיע למצב בו אין לו את היכולת לדאוג לענייניו, בין בשל מחלה ו/או זקנה, קרוביו של אותו אדם נאלצים לפנות לבית המשפט בבקשה למינוי אפוטרופוס, וזאת על מנת שיוכלו לטפל בענייניו ולדאוג לו מבחינה אישית, רכושית ורפואית. עם קבלת המינוי המבוקש נאלצים הממונים להגיש דוחות שנתיים ולעמוד לביקורת האפוטרופוס הכללי.
 

הקושי בהיעדר חתימה על ייפוי כוח מתמשך

 
לעיתים בעת הפניה לבהמ"ש מתעוררים קשיים. בין היתר בשל היעדר הסכמה בנוגע לזהות האפוטרופוס. לא אחת היעדר ההסכמה בין קרובי המשפחה הוביל למינוי אפוטרופוס חיצוני, עלויות כספיות מיותרות והכל בניגוד לטובתו של האדם אשר לו נדרש מינוי אפוטרופוס ולצד קרע ומחלוקת במשפחה.
 

השליטה על עתידכם – בידיכם!

 
בהתאם לתיקון לחוק כל אדם רשאי למנות ממונה לטיפול בענייניו ולשלוט על עתידו. תיקון לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, מאפשר לכל אדם בעודו כשיר ומבין בענייניו לחתום על מסמך ייפוי כוח מתמשך.
 

היתרונות במסמך ייפוי כוח מתמשך

 
באמצעות חתימה על ייפוי כוח מתמשך, יש לכל חותם יכולת לשלוט על זהות מיופה הכוח שיטפל בענייניו הרפואיים, האישיים והרכושיים, למסור הנחיות מקדימות ולהבטיח את השליטה על חייו בכל עת.

כמו כן, חתימה על ייפוי כוח מתמשך משחררת את בני המשפחה מהצורך לפנות לבית המשפט בבקשה למינוי אפוטרופוס, מונעת מחלוקות משפחתיות וחוסכת בירוקרטיה ועלויות רבות.

ייפוי כוח מתמשך משמש כמעין פוליסת ביטוח, שתבטיח שליטה על חייכם בכל עת. מומלץ לחתום עליו בכל גיל, והכול על מנת להבטיח את עתידכם.
 

רוצים לקחת אחריות על חייכם? חתמו על ייפוי כוח מתמשך!

 
חתימה על ייפוי כוח מתמשך אפשרית רק בפני עורך דין שהוסמך על ידי משרד המשפטים לבצע זאת. עו"ד כהן מוסמך לעריכת ייפוי כוח מתמשך. בידו היכולת לסייע לכל חותם להביע את רצונותיו ביחס לענייניו הרכושיים, האישיים והרפואיים, תוך הבעת משאלותיו ביחס לעתידו ומתן הנחיות מקדימות. עו"ד כהן מתאים את המסמך המשפטי לרצונותיו ולצורכיו של כל לקוח ובהתאמה לכל מצב משפחתי.