077-7786237
 
 
 
 
5
7 חוות דעת
 
 
 
עו"ד ונוטריון רני אהרון כהן
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

עסקאות מקרקעין

 
עו"ד כהן בעל ניסיון עשיר בליווי עסקאות מקרקעין מכל הסוגים: מכר, רכישה ושכירות תוך בחינת היבטי המיסוי של כל עסקה ועסקה. עו"ד כהן פועל לביצוע כל הבדיקות המקדמיות וביצוע כל הנדרש לשם הגנה מלאה על האינטרסים של לקוחותיו.
 
עסקאות מקרקעין